Åsa

Åsa Thorsén Mogensen är pedagog i drama och rytmik med särskilt intresse för kommunikation. Har arbetat som dramapedagog i förskolan i många år. Spelar barnmusikföreställningar, gör pedagogiska uppdrag och har grupper i musik och drama inom daglig verksamhet. 


Se mer av Åsa på asapetter.se