Katja

Katja Nielsen är klassisk kontrabasist med utbildning i rytmik och drama. Har mångårig erfarenhet av att arbeta musik och rörelse med barn. Spelar barnmusikföreställningar i både Sverige och Danmark.


Se mer av Katja på www.chickaboom.se