Workshop


Katja och Åsa kommer ut med kontrabas, fiol och väskor fulla av andra instrument och spännande redskap. Tillsammans skapar vi sedan ett rum av musik med hjälp av rörelser, rytmer, röster och klanger.Vi vill:

Vårt mål är att alla deltagare ska få uppleva delaktighet i en gemensam musikupplevelse. Vi strävar efter att varje elev ska få förhålla sig både individuellt och kollektivt i sitt musicerande, alla ska får både synas och se, höras och höra. Vi hoppas att med musiken som medel tydliggöra kommunikation och främja interaktion mellan eleverna. Vi vill skapa en lustfylld och inspirerande workshop som ger mersmak för musik och fortsatt utforskande!


Hur?

Vi använder hela kroppen när vi jobbar, för både intryck och uttryck. Med utgångspunkt i musikens puls leder vi gruppen genom olika musikaliska moment – Katjas kontrabas och Åsas fiol visar vägen. Workshopen mynnar ut i ett gemensamt musicerande. Det kan bli en låt, det kan bli en härlig ljudmatta, kanske med solistiska inslag. Vi arbetar mycket gärna fördjupande med flera besök i varje grupp.

Vi lämnar ett häfte med tips och idéer kring hur ni kan jobba vidare. Om någon personal vill filma/spela in/fotografera under passet så går det jättebra.


Målgrupp: Grundsärskola, även inriktningen träningsskola samt förskoleklass. 


Prisidé: 6500 kr + moms för två workshops med olika grupper samma förmiddag, 9000 kr för fyra workshops med olika grupper samma dag. 


Elevantal: Vi anpassar workshopen efter gruppen, antal elever är helt beroende av gruppens förutsättningar och behov. Max ca 15 elever/grupp.


Vi kan också hålla fortbildning/inspirationspass med personal.Kontakt: info@rumavmusik.se tel: 0761 85 41 48


Katja och Åsa arbetar tillsammans med rytmik i olika sammanhang, bland annat inom daglig verksamhet för vuxna personer med olika funktionsnedsättningar. Där har denna workshop utformats.